O Spolku RADOST


Spolek RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ  (dále jen spolek RADOST) bylo založeno na základě uděleného povolení č.j. VS/1-1/80 077/10-R, jejímž zřizovatelem je  Ministerstvo vnitra. S podporou paní ředitelky Dětského domova a Školní jídelny, Hranice, Purgešova 847 Mgr. Pavly Tvrdoňové dalších členů blízkých domovu  byl Spolek RADOST dne 25.května 2010 založen.

Cíl sdružení:
Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost příspěvkové organizace, kterou Domov je.  Jedná se o vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti domova.
Hlavním záměrem pro následující období, který jsme si ve Spolku RADOST vytyčily, je sehnat dostatek finančních prostředků k obnově dětských pokojíčků a rekultivaci zahrady a dětského hřiště v areálu domova.

Jak pomoci?
V případě zájmu darovat jakýkoliv finanční či nefinanční dar, neváhejte kontaktovat kohokoliv z členů Spolku RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ  uvedených v kontaktech. Přijaté finanční dary budou využity výhradně dle smluvního ujednání uzavřeného s dárcem, dle právních předpisů uvedených v darovací smlouvě.
Nikdo z členů Spolku RADOST nepobírá mzdu ani jiné formy odměňování, jejich angažování ve sdružení je zcela dobrovolné a bez nároku na jakoukoliv odměnu.

 

Kontakty a členové Spolku RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ:

Název: „ SPOLEK RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ“
Sídlo: Purgešova 847, 753 01  Hranice I - Město          
IČO: 62 35 02 77
Bankovní Účet: KB číslo účtu 115-1862600207/0100

 

Předseda Spolku:

Mgr. Petra Hallová
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: +420 777 621 391             +420 777 621 391

Další členové přípravného výboru:
Mgr. Pavla Tvrdoňová

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: +420 733 736 960             +420 733 736 960      

Bc. Věra Rušarová
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Marie Santiago
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: +420 775 987 263             +420 775 987 263      

Jana Zrůcká

 

 

Pomáhají nám:

 

Dosud uskutečněné výlety díky darovaným finančním prostředkům:

Výlet do ZOO Ostrava
Návštěva v DINO parku