PROJEKT PRVNÍ KROK

 

Projekt „První krok“ probíhá již v termínu od 1. 9. 2018 – 28. 2. 2022 na Rusavě. Naše děti se ho pravidelně účastní minimálně 1–2x měsíčně. Je určen převážně pro osoby opouštějící institucionální zařízení, cílovou skupinou jsou děti od 15 let vyrůstající v dětských domovech v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání.

Hlavní prioritou a cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny (mladí lidé žijící v dětských domovech) a napomoci jí připravit se na samostatný život, tzn. poskytnout mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci. Mezi specifické cíle projektu patří zvýšení sociálních a profesních dovedností s důrazem na vlastní zodpovědnost, zajištění lepšího postavení na trhu práce, zvýšení finanční gramotnosti, vytvoření zdravého přístupu k rodičovství a k partnerství, prevence před syndromem CAN a prevence sociálně patologických jevů a kriminality, zvýšení vzdělanosti, naučení seberozvoje a sebepoznání, učení komunikačních dovednosti, asertivity, řešení krizových situací aj.

Každý víkendový blok je zaměřený na jedno ze zvýšených témat a děti se různou hravou i poučnou formou učí novým dovednostem a zjišťují nové informace, které se jim budou hodit ve světě dospělých.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

      

      

      

      

 
www.stream-xnxx-porn.com