DĚTSKÝ DEN S BILLOU

27. května jsme oslavili dětský den s Billou. Domluvili jsme se, že ať to není stále u nás v domově na zahradě, že si uděláme výslap k propasti. Všichni jsme se sešli u kempu.

Šla s námi teta Ivana, Táňa, Jana a čtyři paní prodavačky z Billy. Některé měli sebou i své ratolesti. V lese jsme se rozdělili do pěti skupinek a cestou jsme plnili úkoly, které nám schovaly starší děti. Cestou jsme pozorovali přírodu, poslouchali jsme hlasy ptáků, až jsme došli k propasti, kde nás čekal předposlední vědomostní úkol. Zde jsme poznali,jak děti cestou dávali pozor a jestli uměly odpovídat na otázky. Poslední úkolem bylo hledat poklad z cukroví, které nám darovali z Billy. Všem se dařilo a za odměnu dostávali sladkosti. Společně jsme pak došli do Teplic, kde jsme dětem koupili zmrzlinu, některé se osvěžily v Bečvě a pak jsme šli do domova, kde nás čekalo opékání špekáčků.Počasí nám přálo, dětem se výlet líbil a příště při další akce nashledanou.

 
www.stream-xnxx-porn.com